Regulamin

Regulamin zawiera dodatkowo informację dla konsumentów, dotyczącą korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość (opracowanie na podstawie załącznika numer 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zmianami).

Zamówienia

Realizujemy zamówienia składane za pomocą formularza "Zamówienie", przesłanego e-mailem, faxem lub listownie. Zamówienia składane w naszym sklepie internetowym są transakcjami z obowiązkiem zapłaty. Prosimy o wpisanie numeru telefonu kontaktowego. Jest to warunek przyjęcia zamówienia do realizacji.

Płatności

Zamawiający dokonuje wyboru formy płatności:

  • przelew przed wysyłką (na podstawie faktury-proforma, która zostanie dostarczona po złożeniu zamówienia drogą e-mail na adres Zamawiającego),
  • pobranie przy odbiorze przesyłki. 

Wysyłki

Dokument potwierdzający sprzedaż wystawiany jest przez firmę pewag polska Sp. z o.o. lub dystrybutora firmy pewag polska Sp. z o.o. Wysyłka realizowana jest na koszt zamawiającego. Korzystamy z usług firm kurierskich GLS oraz DPD. Towar zostaje wysłany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia. Koszt przesyłki wynosi: 18,45 zł brutto (+ 12,30 zł w przypadku pobrania). Kupujący przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na poniesienie dodatkowych kosztów jakimi są: koszty dostawy i/lub pobrania.

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn

Kupującemu przysługuje 14-dniowy termin na odstąpienie od umowy bez podania przyczyn. W takim przypadku umowę uważa się za niezawartą. W celu uruchomienia procedury zwrotu kwot pieniężnych wydanych na zakupy w naszym sklepie internetowym, Kupujący zobowiązany jest wypełnić i odesłać w terminie do 14 dni pocztą na adres: pewag polska Sp. z o.o., ul. Szklana 164, 43-300 Bielsko-Biała lub mailem na adres biuro@pewag.pl, oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Wzór oświadczenia znajduje się tutaj. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik wskazana przez Kupującego, weszła w posiadanie rzeczy.

Zwroty towarów

Zobowiązujemy się przyjąć towar, jeżeli Kupujący odstąpił od umowy i odesłał na swój koszt zakupiony towar wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Czas na to przysługujący wynosi 14 dni. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty pierwotnej dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż oferowany przez nas), niezwłocznie, tzn. kiedy zaistniały wszystkie poniżej wymienione zdarzenia, za które odpowiada zwracający towar:

  • zostaliśmy poinformowani o decyzji przez Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy (otrzymaliśmy jego wolę na piśmie),
  • otrzymaliśmy zwrot zakupionego przez Kupującego towaru. Zwrot w tym przypadku odbywa się na koszt Zwracającego, a koszt tego zwrotu nie może obciążyć w żaden sposób Sprzedawcy,
  • otrzymaliśmy podpisany przez Zwracającego dokument korygujący sprzedaż. 

Kupujący ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony.

Kupujący jest odpowiedzialny wobec nas za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Wobec stwierdzenia przez nas zaistnienia takiej sytuacji, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Kupującego dodatkowymi kosztami wynikłymi ze zmniejszenia wartości towaru.

Towar musi być odesłany z dołączonym oryginałem paragonu oraz informacją o tym, że produkt jest odesłany na zasadzie zwrotu (drukiem formularza pobranego z naszej strony lub własnym oświadczeniem ale zawierającym wszystkie informacje jak na naszym formularzu). Prosimy również podać dokładne dane adresowe Zwracającego, numer telefonu do kontaktu oraz numer rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone środki pieniężne wraz z nazwą banku i danymi właściciela rachunku.

Towar musi zostać odesłany do naszej siedziby na adres:

pewag polska Sp. z o.o.
ul. Szklana 164
43-300 Bielsko-Biała

nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Sprawdzamy zgodność zawartości przesyłki z dokumentem sprzedaży, stan towaru, stan opakowania po czym sporządzamy dokument korygujący, który zostaje wysłany do Kupującego.

Zwracający ma obowiązek odesłania czytelnie podpisanego dokumentu korygującego do sprzedawcy.

Zwrot środków pieniężnych następuje do 7 dni od daty odbioru przez sprzedawcę podpisanego przez Zwracającego dokumentu korygującego.

Zobowiązujemy się przyjąć towar jeśli w realizacji zamówienia wystąpiła zawiniona przez nas pomyłka. W takim przypadku ponosimy wszystkie koszty związane z obsługą przesyłek.

Reklamacje

Firma pewag polska Sp. z o.o., właściciel sklepu internetowego, dostarcza Kupującym towary wolne od wad w rozumieniu art. 5561 kodeksu cywilnego. Na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady oraz określonych poniżej Kupujący ma prawo złożenia reklamacji. Przepisy kodeksu cywilnego określają zobowiązania Sprzedającego i uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi.

Reklamowany towar powinien zawierać oryginał dokumentu zakupu, oryginalne opakowanie, dokładny opis uszkodzeń wraz z opisem sytuacji, w której usterka wystąpiła. Reklamowany towar powinien zostać dostarczony w stanie kompletnym i czystym. Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa producent jest odpowiedzialny za wady fizyczne towaru, które istniały w chwili przejścia na Kupującego niebezpieczeństwa lub wynikły z przyczyny, która tkwiła w towarze w tejże chwili. Nie traktuje się jako wady towaru, które obciążają producenta:

  • uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem towaru,
  • uszkodzeń mechanicznych towaru,
  • uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem - w tym używaniem towaru w sposób niezgodny z przeznaczeniem.

Domniemywa się natomiast, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania produktu. Ze względu na ochronę, jaką zapewniają Klientowi uprawnienia przysługujące mu w oparciu o instytucję rękojmi, towar nie jest objęty dodatkowo gwarancją.

Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 08.12.2018.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl